yoy.be "Why-o-Why"

2016 ...

januari februari (2) maart (3) april mei (7) juni (1) juli (1) augustus september (5) oktober (1) november (3) december (5)

NV-hahaha

2016-03-08 10:27  20160308i  actueel dagboek politiek  [permalink]

Nu moest ik toch even lachen met deze: N-VA: "Turkije hoort niet thuis in EU. Nooit" Zou mijn voorspelling van vijf jaar terug dan alsnog uitkomen? Dat ze Europees gezien het zichzelf onmogelijk gaan maken?

De laatste dagen vroeg ik me al af wat er gebeurd was dat ze in Brussel plots dikke vriendjes spelen, en zelfs niet-Erdohan laten zeggen dat ze er echt wel bij willen. Ah, een gigantische stroom oorlogsvluchtelingen natuurlijk.

Even terzijde, jammer dat ze in het nieuws er niet in slagen een juist beeld te geven van de juiste mix Syriërs-Irakezen-Afganen-Afrikanen-etc, maar dat is dan ook een moeilijk geval, zelfs voor de betrokken diensten ter plaatse.

Maar Turkije dus, en de EU, ik ben aan het aftellen tot wanneer het woord Cyprus eindelijk valt. Waarschijnlijk na ze iets in de vorm van een akkoord hebben over wat ze voor (niet met!) de vluchtelingen gaan doen. En heel misschien valt zelfs eerst nog het woord Koerdistan. Soit, ik hou nog even deze goed in de gaten...

twitter reddit linkedin facebook

"What will you do?"

2016-03-11 11:50  whattodo  dagboek  [permalink]

"I'm trying to decide between making a big change for a small number of people, or making a small change for a big number of people.
What I dream of is making a big change for a big number of people, but that's everybody's childhood dream, isn't it?
Then again, most people that did make a big change for a big number of people, were only trying to make a small change for themselves."

twitter reddit linkedin facebook

SQLite: "collate nocase"

2016-03-11 20:35  sqlitenocase  coding  [permalink]

Learn something new each day! (Or also: I should have known about this!) SQLite is so strict! But in a good way. It's in the little things that come up now and then that you notice how delightfully strict it is designed, with reliability and safety up front. And no extra's. So it's quite logic that sorting a column with string values* is sorted case-sensitive, with al upper-case letters before the lower-case letters. To change this, add collate nocase either to the create table statement or the order by clause of queries. I've picked up somewhere that it's better for performance to have it in the create table statement, but I haven't checked this with the documentation or by testing in a test setup (yet), but for now I just went for updating the tables since changing all the queries would take much more work. That said, updating: not quite. Alter table doesn't have alter column apparently, but it does have a rename to, and insert into TblUpdate select * from Tbl works great, even with an autoincrement primary key (if you fields are still in the same order), so it's a relatively painless transition.

And this barely a week after I find out about the busy timeout!

(*: due to manifest typing different records may hold values of different type in the same field, but in practice you'll usually follow the type as determined by the schema.)

twitter reddit linkedin facebook