yoy.be "Why-o-Why"

idee: antibiotica-quotum per huisdokter

2019-04-04 13:06  antibio  actueel politiek  [permalink]

vtm: Ondanks prijsverhoging kopen we nog te veel antibiotica

Ik heb net een gek idee: zou het mogelijk zijn om een antibiotica-quotum op te leggen aan huisdokters? Een argument van de huisdokters is dat bepaalde klanten hardnekkig blijven volhouden dat ze antibiotica moeten voorgeschreven krijgen. De opleiding en bijsturing van de huisartsen zou hier moeten van belang zijn om dit tegen te gaan, maar wat de mensen in het veld betreft kan ik ze heel goed begrijpen dat je ze toch maar moet zien overtuigd te krijgen, en dat soms echt niet lukt. Plus in bepaalde medisch ernstige gevallen is het nu echt wel aangewezen te behandelen met antibiotica. Wat van belang is voor de volksgezondheid is als we dat te veel doen we het risico lopen dat er meer resistentie zou ontstaan, en zo kwam ik al snel op een quota uit. In het begin zet je het quotum best op iets zodat gemiddeld het mogelijk blijft een normaal voorschijf niveau aan te houden inzake anti-biotica. Zo lopen de zonderlingen die het nu blijven fout doen al snel tegen de lamp zonder dat je ze specifiek viseert. Daarenboven zou — verplicht of vrijwillig — de gevallen waar het van medisch belang is moeten kunnen worden aangeboden aan een orgaan die dan kan beslissen per geval dat ze niet meetellen voor het quotum. (Is er al een overzichts-raad van huisartsen? Kunnen die het extra werk er bij nemen? En hoe zit het met de informatisering van de administratie, want die zou dit wel moeten kunnen betrouwbaar vervullen...) Maar zo'n gekke ideeën ver van mijn gebruikelijk activiteitsdomein komen natuurlijk op de zotste momenten in mijn hoofd. Best dat ik ze dan maar ergens neerschrijf zeker?

twitter reddit linkedin facebook