yoy.be "Why-o-Why"

2010 ...

januari (4) februari (6) maart (5) april (2) mei (2) juni juli augustus (2) september oktober (5) november (2) december (3)

DirDiff

2010-10-05 22:08  r1597  freeware  [permalink]

DirDiff

v1.2.0.272
Mini-diff in adjacent lines with difference (only from left, right for now)
NULL characters are replaced with space.
XML option: treat CDATA as text
XML option: detect namespaces, nodes with the same namespace URI may use different prefixes


twitter reddit linkedin facebook

Programmeren met het middellangetermijngeheugen.

2010-10-08 16:12  i2938  coding weblog  [permalink]

Ik heb net een raar idee. Zou het kunnen zijn dat ik programmeer met mijn middellangetermijngeheugen? (Wat een lang woord.) Dingen die je in je op neemt verwerk je in je kortetermijngeheugen, en als ze daar even blijven gaan ze over naar het middellangetermijngeheugen. Wat daar een tijdje zit maakt het langetermijn zo'n beetje zijn keuze in wat die gaat bijhouden. (Daarom lijkt het achteraf altijd alsof de tijd voorbij is gevlogen, maar da's een ander verhaal.)

Wat er veel gebeurt bij programma's schrijven is lezen! Lezen, lezen en lezen, en onderwijl onthouden wat er precies allemaal gebeurt in veel, zoniet alle mogelijke gevallen. Dat wordt soms wel eens een hele hoop, maar al die dingen lezen (en herlezen, en herlezen...) bouwt op in het kortetermijngeheugen, tot de hele structuur zo'n beetje kant en klaar in je hoofd in het middellangetermijngeheugen zit, en dan pas kan je verder met te veranderen aan die complexe structuur van logica. En je aanpassingen testen en zo.

Als je dat dan een paar dagen niet meer gebruikt, dan verdwijnt het. Bij mij toch. Als ik er dan een paar weken of maandan later nog eens op moet terug komen, dan komen de grote lijnen wel terug (ik vermoed uit het langetermijngeheugen), maar lang niet alles. Dus wordt het weer lezen en lezen...

t'Is natuurlijk maar een idee.

twitter reddit linkedin facebook

Waar heeft wuauctl.exe nu weer mijn ram voor nodig?

2010-10-14 18:55  i2939  computers  [permalink]

Ik vraag me meer en meer af wat wuauctl.exe nu weer zit te doen:


Houdt die er ergens een log bij want ik ga die eens moeten onderzoeken denk ik.
Dat de CPU niet omhoog gaat is omdat die zoveel werk heeft met het swappen!
GoogleUpdate.exe heeft ten minste de manieren om zo weinig mogelijk resources te gebruiken.

twitter reddit linkedin facebook

Quod N-VA et Europa?

2010-10-27 09:18  i2942  actueel politiek  [permalink]

Vreemd, ik hoor niemand zeggen wat, denk ik, algemeen wel leeft: N-VA kent nu een zeker success omdat een groot deel van de Vlamingen vindt dat zij de mensen zijn(1) die eindelijk dat BHV vraagstuk kunnen kraken, maar eenmaal dat achter de rug is zal wel nog eens worden bekeken wat ze precies van 'Vlaanderen onder Europa' denken. En ik vrees dat dat wel nog eens flink zou kunnen tegenvallen. Ik ben geen expert, maar ik zit zo te denken dat er nu wel een hoop Belgisch gezinde mensen zijn de N-VA (voorlopig) aanhangen omdat ze een heel consequente indruk maken. Ik vermoed dat vóór de recentste federale verkiezingen N-VA er in slaagde een zekere indruk te maken dat ze over politieke inzet en toewijding beschikken, meer dan anderen. Misschien was dat op Vlaams of gemeentelijk niveau(2), ik weet het niet. Maar het was wel net dat wat nodig was om een kritiek aantal mensen te overtuigen. Met rake praat alleen raak je maar zo ver, dat hebben ze goed gesnopen.

Ik denk dus nog dat er een krisis zit aan te komen binnen N-VA, zo binnen een jaar of drie. Of een scheiding tussen Europasten en Belgicisten(3), of een verkiezingsnederlaag omdat ze het droog brood van een directe rapportage aan Europa aan niemand meer verkocht krijgen. Tenzij, en dit is zo'n gedachtenspinseltje van mezelf, dat ze ook hier meer doen dan rake praat alleen, en eens kijken over de grenzen of er nog bevolkingsgroepen zouden geinteresseerd zijn om te 'opereren' onder een entiteit direct onder Europa, bijvoorbeeld: Basken, (Noord-)Ierse protestanten, Koerden(4), Saami(5), Friesen, en misschien zelfs Roma of mensen vrijwillig zonder vaste verblijfplaats in het algemeen.

Maar eerst is nog een regerinkje vormen natuurlijk... (en een kiesdistrictje te splitsen) ((en burgemeesters te benoemen?)) (((en staatsfinanciering om te herzien)))

(1): of misschien wel dat Bart De Wever de man is, maar het interpreteren van een verkiezingsuitlag laat ik aan de eksperts over.
(2): kwatongen beweren dat het laatste seizoen van De Slimste Mens ook veel heeft betekend, maar het inschatten van de politieke relevantie daarvan laat ik aan de eksperts over.
(3): ik veronderstel even dat er op een termijn van 3 jaar (of minder?) een nieuw België onstaat met een stabiele hertekende balans van de deelstaten, zodat er opnieuw meer, maar andere, Belgicisten zijn.
(4): zou Turkijke op 3 jaar in de EU zitten? misschien maar Irak waarschijnlijk niet...
(5): een volk dat leeft in het hoge noorden van Noorwegen, Zweden en Finland, een schoolvoorbeeld van een volk met 'internationaal' gedeeltelijk zelfbestuur.

twitter reddit linkedin facebook

Creating a virtual image of that old laptop

2010-10-28 23:23  i2944  weblog computers  [permalink]

The last few days I've been looking up a lot of information on a specific topic, but haven't found all that I need in a single place, so here it goes. This is the story of (yet another) someone that had the great idea of 'cloning' a virtual image out of the old physical machine, to run as a virtual machine on the brand new machine, with a multiple of the capacity of the old machine.

If you don't care about the story, scroll to the bottom to see the quick guide through the steps to take.

The old, aging, deteriorating laptop is ready for retirement, it's got its power connector re-soldered twice already, two out of three (...) USB ports no longer respond, etc. But, all your data is on it. It's full of tools and software you use and you'd like to use. You're not looking forward to the awkward time ahead using two laptops, re-installing software and tools, moving data around, and optionally finding out you've lost all of those precious personal perferences, settings, profile data...

Virtualization is a buzzword nowadays among the happy few that pull the reins on the server farms, but it's pretty available for home users as well. So why not try to pull a virtual image off of the physical machine and see if it would run on the new machine?

Step 1: Pulling the image.

A straight-forward method for modular desktop machines was to put the old harddisk into another machine as secondary drive and pull an image from it. I'm moving between laptops and I don't feel like dismantling this one (any more)... So I need to pull an image of the currently running system, from the main harddisk partition, and write it over network, since this 20GB is nearly full.

(On a side note, I'm was quite happy this last months to discover cleanmgr http://support.microsoft.com/kb/253597 and especially the 'remove system restore points' option on the second tab! Hundreds or thousands of dead unused kilobytes just sitting there you can get rid of with a mouseclick.)

I found this great tool that does the trick: http://www.chrysocome.net/dd

dd if=\\?\Device\HardDisk0\Partition0 of=\\192.168.0.3\temp\oldlaptop.img bs=128k --progress

'Partition0' apparently is the address of the entire disk, underneath any partitioning or locks the system has on the filesystem. Oddly enough it's available to read from, so take care with running other programs while you're pulling the image. Any files written to while the diskdump is writing may end up corrupt.

I've tried a number of block sizes, ranging from 4k to 2M, but 128k is about a good size to keep both the harddisk and the network interface (100Mbps) busy enough so they won't have to wait on eachother too much. Less would make more read operations, and less data packets going out, more would read more at once, but the disk may forget what to do while the data is flushing down the twisted pair.

Start 2: Running the image.

Let's see. I've selected qemu www.qemu.org to run the image, it's light-weight, runs well (and closes well), but I hear good things about VMWare player also. http://www.vmware.com/products/player/

And it boots! It shows a Windows logo for a second... and throws a 'blue screen of death' with an error that states, among other things "STOP 0000007B", and loops into a reboot which repeats.

Thing is, the old machine had an Intel something in it's center, the new one has it of AMD build, could this be causing problems? From what I read on the web it does. But I've also read all kinds of trickery and tool-slinging to alter registry and core files, but they all boil down to disabling the erring drivers, while still keeping the system running enough to get to boot in a new virtual enclosure.

Start 3: Fixing them drivers.

So back to the old machine. I've tried several things, but what I finally did to get it running is checking every little thing in the device manager (with display of hidden devices swicthed on), which showed the brand's name in the description, and 'update' the drivers to the generic make of drivers, which seem to do the trick also. It may take a reboot or two, and some things may re-appear getting plugged to play again, but you just play them down again putting the generic label on it. (Update driver > no, not now > I wont to choose > don't search > select the plain vanilla one)

Then I took a new diskdump, and just to let this old bird fly again, I restarted in safe mode, and selected to restore a restore point from before I started this endeavor.

Start 4: Does it run now?

Does it run now? Looks like it does, the image is holding a system that wasn't shutdown properly (deuh), so it starts a scandisk before it boots, but that's only normal. Any file that was open at the time of the diskdump may get 'corrected', but I warned you. Then the system boots, telling you you need to activate. Just like you would when you replace your motherboard. (Which I kind of did.)

So, in short, this is what you need to do to convert a physical Windows installation into a virtual image:


twitter reddit linkedin facebook