yoy.be "Why-o-Why"

2019 ...

januari (3) februari (1) maart (3) april (3) mei (3) juni (1) juli (2) augustus (1) september (1) oktober (2) november (1) december

PostgreSQL: update set from (join)*

2019-03-05 15:56  updatefrom  coding werk  [permalink]

In SQLServer schreef ik wel eens een query van de vorm:

update MyTable set Field1='Value1',Field2=3
from MyTable T1
inner join SomeOtherTable T2 on T2.Field3=T1.Field3
--eventueel nog joins
where T1.Field1='Value0'

Maar dan probeer je hetzelfde te doen in SQLite: noppes

Of in PostgreSQL, daar blijkt het wel te bestaan maar hij plakt de referentie naar de tabel van de update niet aan het gebruik van de tabel in je from of join. Omdat je zo dan eigenlijk geen velden van de tabel in de where hebt staan, doet hij de update op alle records, ongeacht je selectie. Maar dat is gemakkelijk op te lossen natuurlijk:

update MyTable set Field1='Value1',Field2=3
from MyTable T1
inner join SomeOtherTable T2 on T2.Field3=T1.Field3
where MyTable.MyPrimaryKeyField=T1.MyPrimaryKeyField --in de veronderstelling dat dit je primary key veld is natuurlijk
and T1.Field1='Value0'

Maar daar moet je dus wel zelf aan denken, lastig als je het anders gewoon was...

twitter reddit linkedin facebook

Local variables don't cost nothing!

2019-03-08 22:45  nocostvar  coding computers delphi werk  [permalink]

O my god. I can't believe I have to keep explaining this. To a years-long colleague with some more years on the counter than me, the other day. He repeated a function call with the same arguments a few times in a few adjacent lines of code, with a guarantee in place that this will result the same value every time.

I asked him why. It couldn't be to have less typing: the extra var a:integer; would replace far much more code it took for the repeated function calls. It couldn't be performance: even if the function would just be getting a value from a memory location, the call and return, building a stack frame and tearing it down it again, would end up in a multiple of the instructions the processor needs to work through.

I don't know who launched the idea the compiler should be smart enough to pick things like this out — what I read about Rust and other modern languages, I know research is actively looking at things like that — but as we currently have it, our good old trusted compiler doesn't. What is does do, and typically really well if we work a little with it, is mapping local variables onto the available registers of the CPU. In the best case no memory whatsoever is allocated for local variables.

Even if in theory some local variables get a temporary address on the stack, modern CPU's have multiple levels of cache so that the values don't even reach your DRAM silicon before you're function call completes. We're supposed to keep all functions and methods as short as possible, but even if we don't, the compiler knows if a local variable is only used for a short section of the code. So in some cases it's even better to have an extra local variable instead of re-using a local variable somewhere up front and then later near the end of a larger block, and still not pay with any performance of memory consumption...

So when in doubt, take an extra local var. It's what they're there for. It helps the compiler do better analysis. It helps you, now and later. All I need to do now is name them a little better. I know I have the nasty habit of things like var a,b,c,d,e,f,g:integer; but I think I'm improving... Slowly...

twitter reddit linkedin facebook

Tja, de kranten...

2019-03-12 23:27  qoudkranten  actueel dagboek internet politiek weblog  [permalink]

Ocharme de kranten, wat hebben ze het moeilijk. Nog een slachtoffer van het digitale tijdperk? Ik ben het nog niet zo zeker. Je moet je altijd aanpassen aan de tijd van tegenwoordig. En met die tijd van tegenwoordig is iets ernstig aan de hand. Laatst las ik iets in de trand van "internet is geen nuance-machine"... Dat laat weinig aan de verbeelding over. Jammer genoeg klopt dat wel. Als je een omgeving hebt waar extreme meningen meer weerklank vinden, dan loopt het vroeg of laat wel eens fout. Intussen wordt pijnlijk duidelijk dat het ook voor de rest van ons tot gevolgen kan leiden.

Maar wat moeten de kranten dan doen? De formule van een goedkoop gedrukt wegwerp-ding te kopen met de dingen van gisteren op, is goed en wel achterhaald. Het vertalen naar een online-verhaal waar je de titels toont en de mensen laat betalen om verder te lezen, pakt gewoon niet. Niet in een abonnement-verhaal, niet met micro-payments per artikel. En al helemaal niet als je denkt dat je kan meedoen op dit nieuwe platform dat is gegroeid uit openheid, maar geen links naar de specifieke artikels op je website wil...

Soms lijkt het dat ze enkel het kosten-plaatje zien, en niet te ver durven kijken. Als ze durven flemen met meer sensatie-beluste insteek, dan gaat het inhoudelijke snel achteruit en trek je misschien niet het publiek aan dat je eigenlijk wil hebben. Ik denk dat ze net terug naar de essentie van de journalistiek moeten teruggrijpen. Vroeger was een krant het eind-product van een goed geölied team dat elk zijn essentiële taak vervulde, en net zo'n pipelines krijgen het overal in deze moderne tijd zwaar te verduren. Dus ook hier: skip the middle man. Ik weet dat nieuws voortvloeit uit een redactie. Als journalist moet je actief op de hoogte blijven van wat er staat te gebeuren. Moet je weten hoe je de ontwikkelingen kan bevestigd krijgen, waar je meer kan weten over de keerzijde van de medaille. Waar je andere perspectieven kan raadplegen en precies de nodige nuance kan vinden en aanbrengen.

Dit zit allemaal netjes verborgen achter wat wij uiteindelijk te lezen krijgen als consument. Misschien moet dat maar eens veranderen. Ik wil de kwelling en hitte van een redactie wel eens zien afspringen van een informatie-platform waar je meer dan het huidige nieuws te verwerken krijgt. Alles dat leeft bij de mensen of over de telex binnenkomt, moet toch worden gefilterd, gekaderd, bevestigd. Wij zijn niet onnozel. We kunnen dat aan. Meer nog, misschien moet je net de mensen betrekken er in. Lijkt misschien een vreemd voorstel als je ziet wat er doorgaans in de comentaarrubriek binnen komt, maar hier kan je misschien een verdien-model in je voordeel gebruiken. Je laat een gratis ingangs-niveau niet zomaar aanbrengen, maar mensen die bewezen hebben dat ze iets waardevols te bieden hebben luister je wel naar. Of dat waardevols deel uitmaakt van het omzetcijfer is een andere vraag, maar dat is voor een andere keer.

Ik beeld me dus in dat je op een centrale plek alles te zien krijgt. Zelfs al is dat aangetoond een leugen, of nog in afwachting van een bevestiging. Stel dat er iets binnenkomt dat te sterk of te eenzijdig is opgesteld, kan het worden gevlagd. Kan je het toetsen met meer gematigde versies en of die dan niets van de essentie verliezen. Groepeer de ontwikkelingen per oorlogsgebied, ramp of regio en laat de mensen mee beslissen of een bij-verschijnsel een nieuw onderwerp moet worden. Lok de mensen met een lijst van wat ze willen zien, maar hou ze bij met een lijst van dingen die daaraan toevoegen en de nuances die eromtrend spelen, en je kijk op de zaken verruimen.

Vreemd genoeg lijken mij het dingen die allemaal al bestaan. Sites zoals slashdot.org en stackoverflow.com werken al jaren zo. Hoewel ze niet zozeer op een verdienmodel draaien, gaan ze ook niet bepaald om de brede actualiteit. Wel zijn ze van en voor een specifiek publiek die weet waar het om gaat. Misschien dat daarom wel eens naar wikipedia.org wordt verwezen, waar je ook een kleiner specifiek publiek hebt dat over de inhoud waakt terwijl het in theorie wel open staan voor het brede publiek. Van dezelfde mensen is er iets met nieuws, maar ik ga er van uit dat deze niet zo alles-omvattend en doorgezet kan zijn als je zou kunnen verwachten van een redactie met professionele journalisten.

In afwachting van het duidelijk wordt waar ze naartoe willen, blijf ik lekker free-loaden op de RSS feeds die ik kan vinden. Zolang ik de nodige achtergrond kan oppikken van de dingen waar de mensen het over hebben, en ik in de loop van de dag al kan gissen waar het in het avondjournaal over zal gaan, ben ik al tevreden.

Update: Als ik dit lees zitten ze mogelijk ook op een vergelijkbaar spoor...

Update bus: Zelfs internationaal denken ze er aan blijkbaar... En een van de grondleggers van blogs en RSS zegt het...

twitter reddit linkedin facebook